Miestny úrad Bratislava – Rača

Adresa: Kubačova ulica 21
831 06 Bratislava 35
Telefón: +421-2-4911 2411
Fax: +421-2-4911 2419
E-mail: info@raca.sk, starosta@raca.sk, prednosta@raca.sk
Webová stránka: www.raca.sk

Úradné hodiny

Pondelok08.00-12.0013.00-17.00
Streda08.00-12.0013.00-17.30
Piatok08.30-12.00

Podateľňa

Pondelok08.00-12.0013.00-17.30
Streda08.00-12.0013.00-17.00
Piatok07.30-12.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.