Magistrát

Magistrát je výkonným orgánom mestského zastupiteľstva a primátora. Magistrát hlavného mesta SR Bratislava existuje od 1. januára 1991. Predtým mestský úrad necelých 50 rokov niesol názov Národný výbor hlavného mesta SSR Bratislavy (NVMB).
Historicky však platí, že mestský úrad, národný výbor, alebo magistrát plnili, či plnia úlohu mestskej radnice. Radnica zabezpečuje kompletnú písomnú agendu mestskej samosprávy, prípravu a výkon rozhodnutí mestského zastupiteľstva a primátora, odborné podklady a písomnosti na ich rokovania, ako aj styk s občanmi. Vo väčšine otázok však nerozhoduje, iba vykonáva rozhodnutia orgánov samosprávy. (http://www.bratislava.sk)

Kontakty na magistrát
Adresa:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne nám. 1
81499 Bratislava
Návštevná doba:
Pondelok: 8:00 – 17:00
Utorok: 8:00 – 16:00
Streda: 8:00 – 16:00
Štvrtok: 8:00 – 16:00
Piatok: 8:00 – 15:00
Telefón:
pevná linka: +421 2 593 566 66
fax: +421 2 593 564 67
E-mail:
oficiálny: riaditel@bratislava.sk
WWW:
oficiálny: http://www.bratislava.sk
Podrobné info nájdete tu.