História

Dnes hlavné mesto Slovenskej republiky – Bratislava, to nemala na ceste dejinami vždy jednoduché. Aj napriek tomu, že jeho história siaha za náš letopočet patrí k najmladším hlavným mestám strednej Európy. Dnes sa spoločne pozrieme na to ako sa mesto postupne vyvíjalo – aká bola história Bratislavy, kam patrilo, kto ho postupne obýval a ako dospelo do súčasného stavu.

História Bratislavy pred našim letopočtom

Prvými stálymi obyvateľmi Bratislavy boli pravdepodobne kelti-bojovia. Tí tu zhruba od roku 125 pred Kr. začali budovať opevnené mesto Bratislavské oppidum, v ktorom začali raziť strieborné mince s nápisom „Biatec“.

Bratislava história – 1 až 5 storočie nášho letopočtu

Začiatkom nášho letopočtu sa mesto začalo dostávať pod nadvládu Rimanov, ktorí tu začali stavať vojenské tábory. Oblasť však neobývali trvalo a tábory používali len na ochranu obchodných ciest pred barbarmi. V tomto období sa tu začalo rozvíjať vinárstvo, ktoré sa následne rozšírilo do Francúzska a Španielska.

Bratislava súčasťou Veľkomoravskej ríše

Prví Slovania prišli na územie dnešnej Bratislavy približne v polovici prvého tisícročia nášho letopočtu.

  • 623-658 n. l. – Bratislava súčasťou Samovej ríše

Vytvorenie Samovej ríše bolo prvým spoločenstvom Slovanov a vzniklo predovšetkým ako obrana proti Avarom. Po smrti Sama sa spoločenstvo rozpadlo na menšie kniežatstvá, z ktorých následne vzniká Veľkomoravská ríša.

  • 833 – 907 n. l. – Bratislava súčasťou Veľkej Moravy

Z tohto obdobia pochádza prvá písomná zmienka o Bratislavskom hrade zapísaná v Salzburských análoch z roku 907 informujúca o bitke starých Maďarov s Bavormi.

História Bratislava – 1000 rokov súčasťou Uhorska

  • 1436 – Bratislava získava právo používať vlastný erb
  • 1536 – 1784 hlavné mesto Uhorska
  • 1563 – 1830 korunovačné mesto
  • 1811 – vyhorel Bratislavský hrad
  • 1840 – prvá konská železnica
  • 1895 a 1909 – prvá električka a trolejbus

História železnica Bratislava

V roku 1840 bola spustená prvá konská železnica na trase Bratislava – Svätý Jur, ktorá bola následné predĺžená až na Sereď. Jej hlavná budova stojí v Bratislave dodnes, nájdete ju na rohu Legionárskej ulice. Od roku 1873 už po nej premávali parné rušne. Prvý parný vlak však prišiel na Slovensko oveľa skôr, konkrétne 21.8. 1848. V roku 1936 začalo premávať na trase Bratislava – Praha spojenie s názvom „Slovenská strela“ dosahujúca rýchlosť takmer 130 km/h.

Bratislava história 1919 – 1939

Od roku 1919 bola Bratislava prvý krát súčasťou Česko-slovenskej republiky. V tomto období sa prvý krát objavila na mape pod názvom tak, ako ho poznáme dnes. Predtým nieslo mesto názvy ako Pressburg, Pozsony či Prešporok. Vplyv Hitlera v Európe na začiatku roka 1939 spôsobil, že Česko-Slovensko sa v tomto roku rozpadlo a na 6 rokov sa stala Bratislava prvý krát hlavným mestom Slovenského štátu.