Daňový úrad Senec

Adresa: Mierové námestie 17
903 01 Senec
Kód daňového úradu: 609
Telefón: +421-2-4020 2911
Fax: +421-2-4592 5316
E-mail: du.sc@ba.drsr.sk

Stránkové hodiny

Pondelok08.00-12.0013.00-16.00
Streda08.00-12.0013.00-17.00

Podateľňa

Pondelok08.00-12.0013.00-16.00
Utorok08.00-12.0013.00-15.00
Streda08.00-12.0013.00-17.00
Štvrtok08.00-12.0013.00-15.00
Piatok08.00-12.0013.00-14.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.