Miestny úrad Bratislava – Dúbravka

Adresa: Žatevná ulica 2
841 02 Bratislava 42
Telefón: +421-2-6428 2428, +421-2-6436 6618, +421-2-6436 2905
E-mail: info@dubravka.sk
Webová stránka: www.dubravka.sk

Úradné hodiny

Pondelok08.00-12.0013.00-17.00
Streda08.00-12.0013.00-16.00
Štvrtok13.00-16.00

Podateľňa

Pondelok08.00-12.0013.00-17.00
Utorok08.00-12.0013.00-15.00
Streda08.00-12.0013.00-16.00
Štvrtok08.00-12.0013.00-16.00
Piatok08.00-12.0013.00-13.30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.