Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

Adresa: Primaciálne námestie 1
P.O.Box 192
814 99 Bratislava
Telefón: +421-2-5935 6666
Fax: +421-2-5935 6467
E-mail: riaditel@bratislava.sk
Webová stránka: www.bratislava.sk

Stránkové hodiny

Pondelok08.00-17.00
Utorok08.00-16.00
Streda08.00-16.00
Štvrtok08.00-16.00
Piatok08.00-15.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.