Veselé Vianoce vám želá Bratislava-mesto.eu

Veselé Vianoce každému z Vás, mnoho radosti a iných radostí počas sviatkov ale aj v celom nadchádzajúcom roku 2011 vám želá redakcia neoficiálnych stránok mesta, svojských a občas možno drzých, ale zase celkom iných stránok Bratislava-mesto.eu. Zároveň dúfame, že napriek malému a obmedzenému obsahu ste si tu našli niečo, čo vás zaujíma, alebo s čím súhlasíte. Veríme, že v ďalšom roku sa každý z vás a z nás bude mať lepšie, lebo zlého už bolo dosť. Krásne Vianoce všetkým.

Čítať celé