Daňový úrad Pezinok

Adresa: Moyzesova 2
902 01 Pezinok
Kód daňového úradu: 608
Telefón: +421-3-3648 4403
Fax: +421-3-3641 2924
E-mail: du.pk@ba.drsr.sk

Stránkové hodiny

Pondelok08.00-12.0013.00-16.00
Streda08.00-12.0013.00-17.00

Podateľňa

Pondelok08.00-12.0013.00-16.00
Utorok08.00-12.0013.00-15.00
Streda08.00-12.0013.00-17.00
Štvrtok08.00-12.0013.00-15.00
Piatok08.00-12.0013.00-14.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.