Miestny úrad Bratislava – Jarovce

Adresa: Palmová ulica 1
851 10 Bratislava 59
Telefón: +421-2-6286 0178, +421-2-6286 0010
Fax: +421-2-62860178
E-mail: starosta@jarovce.sk, info@jarovce.sk
Webová stránka: www.jarovce.sk

Stránkové hodiny

Pondelok09.00-12.0012.30-17.00
Streda08.00-12.0012.30-16.00
Štvrtok08.00-12.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.