Miestny úrad Bratislava – Lamač

Adresa: Malokarpatské námestie č. 9
841 03 Bratislava
Telefón: 02/647 80 065
Fax: +421-2-6478 0689
E-mail: klientskecentrum@lamac.sk
Webová stránka: www.lamac.sk

Úradné hodiny klientske centrum Lamač

Podateľňa, overovanie listín a podpisov, ohlasovňa pobytu, pokladňa, parkovanie a informácie.

Pondelok8.00-18.00
Utorok08.00-14.30
Streda08.00-18.00
Štvrtok08.00-14.30
Piatok08.00-14.30

Miestny úrad a stavebný úrad Lamač

Konzultačné hodiny – poskytovanie konzultácií odbornými zamestnancami útvarov.

Pondelok08.00-12.0013.00-18.00
Streda08.00-12.0013.00-18.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.