Miestny úrad Bratislava – Staré Mesto

Adresa: Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava 1
Telefón: +421-2-5924 6111
Fax: +421-2-5292 0003
E-mail: hovorca@staremesto.sk
Webová stránka: www.staremesto.sk

Stránkové hodiny

Pondelok07.30-17.00
Utorok07.30-17.00
Streda07.30-17.00
Štvrtok07.30-17.00
Piatok07.30-15.00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.