Miestny úrad Bratislava – Záhorská Bystrica

Adresa: Námestie rodiny 1
843 57 Bratislava 48
Telefón: +421-2-6595 6110, +421-2-6595 6210
Fax: +421-2-6595 6210
E-mail: prednosta@zahorskabystrica.sk, tirschelova@zahorskabystrica.sk
Webová stránka: www.zahorskabystrica.sk

Stránkové hodiny

Pondelok08.00-12.0013.00-17.00
Streda08.00-12.0013.00-17.00
Piatok08.00-12.00

Podateľňa

Pondelok08.00-12.0013.00-16.30
Utorok08.00-12.0013.00-14.30
Streda08.00-12.0013.00-16.30
Štvrtok08.00-12.0013.00-15.00
Piatok08.00-12.0013.00-13.30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.