Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja

Adresa: Námestie slobody č. 6
P.O.BOX 100
810 05 Bratislava
Telefón: +421-2-5949 4111
Fax: +421-2-5249 4794
E-mail: info@mindop.sk
Webová stránka: www.telecom.gov.sk

Podateľňa

Pondelok08.00-15.30
Utorok08.00-15.30
Streda08.00-15.30
Štvrtok08.00-15.30
Piatok08.00-15.30

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.