Bratislava pre všetkých 2014

Dni otvorených dverí samosprávy. Bratislava pre všetkých je víkend plný osláv, ktorými si každoročne pripomíname historické výsady nášho mesta.

Príležitosť dní otvorených dverí samosprávy takto každoročne využíva viac než 150-tisíc návštevníkov, čo svedčí o skutočnom záujme bratislavčanov, poznať svoje mesto do hĺbky.

 

 

Primátor mesta Bratislava Milan Ftáčnik pozýva všetkých na už každoročnú akciu s názvom „Bratislava pre všetkých“, ktoré sa budú konať od 25.apríla do 27. 4. 2014.

Bratislavská samospráva už pred 11 rokmi nadviazala na tradíciu osláv a otvorila dvere svojim obyvateľom. Z podujatia Bratislava pre všetkých sa stali dni radosti a vzájomného spoznávania mesta a jej obyvateľov, ale i dni otvorených dverí mestských inštitúcií a organizácií.

Sú to chvíle, keď prenikáme do histórie Bratislavy, starých a nových súvislostí mesta, do jeho „životopisu“, kultúry objavujeme a vnímame mestské priestory „inak, ponovom“, spoznávame vzácne predmety minulosti. Zároveň je to čas na poznanie novej kreativity bratislavských organizácií a noviniek mesta.

 

Celý program a viac informácií nájdete na stránke  www.bratislava.sk.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.