KOMPLET Bratislava – havarijná služba

Spoločnosť KOMPLET® ponúka opravy, údržbu, modernizácie, rekonštrukcie, revízie a havarijnú službu v oblastiach elektrina, voda, plyn, kúrenie a kanalizácia. Tieto služby poskytuje pre obytné domy, polyfunkčné objekty a výrobné prevádzky.

Jednou z dôležitých ponúk spoločnosti sú výmeny stúpačiek ZTI v bytových domoch. Spoločnosť ich vykonáva na základe vopred odsúhlasených ponúk, ktorým predchádza dôkladná, odborná prehliadka domu a jednotlivých bytov. Spoločnosť vykonáva aj vyregulovanie systémov UK a TUV.

KOMPLET vykonáva aj vodoinštalatérske práce pre mnohé správcovské spoločnosti, bytové družstvá a spoločenstvá vlastníkov v Bratislave a okolí. Spoločnosť ponúka aj havarijnú službu, ktorá je vlastníkom bytov a nebytových priestorov k dispozícii nonstop 24 hodín denne a 365 dní v roku.

Spoločnosť KOMPLET sa zaoberá aj výmenou elektroinštalácie, výmenou hlavných domových vedení, ističov, senzorového osvetlenia.

KOMPLET®  Vám spoľahlivo poskytne:

  • odborné revízie elektroinštalácii, bleskozvodov,  plynoinštalácii,  regulátorov, tlaku plynu
  • zvončekové systémy, DEK, kamery
  • montáž, opravu a údržbu vodoinštalácie, kúrenia, kanalizácie a plynoinštalácie
  • zámočnícke práce.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.