VSD – vaša správa domu

Spoločnosť VSD zaoberajúca sa správou bytov a nebytových priestorov pôsobí na trhu od roku 2001. Spravuje viac ako 85 domov v Bratislave. Prvoradou úlohou spoločnosti je správu domov v Bratislave a blízkom okolí. Na správu používa výhradne technikov s technickým vzdelaním, ktorí dokážu odborne pomôcť a poradiť vlastníkom bytov v správe VSD.

Dôležitou činnosťou správcov bytov je aj odborné posúdenie a návrh činností, ako sú napríklad opravy spojené s údržbou bytov. Správca bytov v spolupráci so zástupcami vlastníkov vyberá všetkých dodávateľov po konzultácii so zástupcami vlastníkov. Výber dodávateľských firiem je viazaný na dobré referencie, predovšetkým na odbornosť a profesionálne prevedenie prác za prijateľné ceny. Aj ceny sú, samozrejme, vopred konzultované so zástupcami vlastníkov. Dobrá informovanosť zástupcov vlastníkov je jedným z kľúčových úloh spoločnosti. Slúži na to tzv. PORTÁL VLASTNÍKOV, na ktorom môžu kedykoľvek vidieť aktualizované ekonomické a technické informácie, zápisnice, cenové ponuky a inú dokumentáciu ich domu.

Mnohé domy v správe VSD sú po rozsiahlych obnovách a rekonštrukciách. Napríklad po zateplení, výmene stúpačiek, modernizácii elektroinštalácie, rozvodov vody, obnove alebo výmene výťahov. Finančné prostriedky na obnovy pomáhajú pracovníci VSD zabezpečiť zo štátnych fondov podporujúcich obnovu bytového fondu, eurofondov alebo z komerčných úverov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.