Predvojnový nápis na jednom z domov v centre mesta

Ešte predvojnový starý nápis sme našli na jednom staršom dome v centre mesta neďaleko Hlavného námestia. Na vysokej starej bytovke je na štíte nápis veľkým písmom
ČISTIAREŇ
PUTZEREI
EDUARD ČERMÁR
KAVIAREŇ – FäRBEREI

Po pravde, podobných zachovaných nápisov v Bratislave takto na očiach veľa nemáme. Napadá mi len tento jeden. Čistiareň a ani kaviareň však nikde v okolí už nie je. Kedysi celkom bežná vec je dnes nahradená skôr priamo tabuľami s textom a grafikou. Nápis je pritom na bytovke, ktorá je opustená. Okná neboli z druhej strany obývané azda niekoľko rokov, no prekvapuje dobré kamerové zabezpečenie na čele budovy. Nakoniec nebude tak pustá ako sa zdalo.

Bratislava Apríl 2011
Bratislava Apríl 2011
Bratislava Apríl 2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.