UFO nad Primaciálnym palácom? To je len špeciálny klobúk

Nie raz sa pristavím pri Primaciálnom paláci a sledujem podivný železný klobúk, ktorý z niektorých miest vyzerá ako UFO. Samozrejme, nejde o UFO, ale len o železnú konštrukciu, ktorá má zrejme chrániť povrch súsošia pred poveternostnými podmienkami, dažďom a možno aj pred vtákmi. Možno by sa tam viac hodilo niečo priesvitné, keď už konštrukcia tohto tvaru, farby a materiálu sem naozaj nepatrí. Vyzerá to podivne, naskytá sa ale aj iný názor, že nakoniec nemusí ísť len o ochranu, ale aj o symboliku. Hneď vedľa je totiž Klobučnícka ulica. Symbolika by v tom prípade bola na mieste významovo. Len na možno trochu nesprávnom po stránke umeleckej.

Bratislava Apríl 2011
Bratislava Apríl 2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.