Privítame aj Vaše názory, články a problémy

Píšte na adresu bratislava @ bratislava-mesto.eu svoje príbehy, články, úvahy ale hlavne veci a problémy, ktoré Vás v meste trápia. Rovnako tak sú vítané aj úvahy a názory ľudí v Bratislave pochádzajúci mimo Bratislavy. Rovnako privítam aj ďalšieho šialenca, ktorý by sa rád zapojil do správy týchto stránok a písal o veciach, ktoré ho v hlavnom meste zaujímajú.

2 thoughts on “Privítame aj Vaše názory, články a problémy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.