Ako si splniť povinnosť ochrany pred požiarmi v Bratislave

Každá právnická aj fyzická osoba — podnikateľ, má zo zákona povinnosť predchádzať vzniku požiarov. Riadne splnenie tejto povinnosti vyžaduje vykonávanie niekoľkých činností a je zároveň podmienkou pre poistné plnenie z prípadných škôd. Ak neviete, čo všetko je potrebné splniť, poradíme vám.

Predchádzanie vzniku požiarov

Ochrana pred požiarmi zahŕňa vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok a zaistenie odstránenia zistených nedostatkov. Kontrola zahŕňa tiež stav požiarno-technických a technologických zariadení, hasičskej techniky a prostriedkov ochrany pred požiarmi. Potrebné je tiež vykonávať kontrolu komínov, ich čistenie a podobne.

Zároveň je nutné zabezpečiť plnenie opatrení na miestach a pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom požiarov. Medzi zákonom dané povinnosti patrí aj zabezpečovanie školení a overovanie vedomostí zamestnancov. Plnenie opatrení je prevádzkovateľ priestorov povinný zabezpečiť i mimo pracovného času. Miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru musia byť riadne označené príslušnými pokynmi.

Profesionálna ochrana pred požiarmi nekončí v teréne. Potrebné je tiež viesť dokumentáciu, ktorá je v súlade so skutočným stavom. Kontrolu dodržiavania predpisov vykonáva štátny požiarny dozor, ktorý má právo skontrolovať skutkový stav a dokumentáciu. Prípadné opatrenia požiarneho dozoru musia byť dodržané.

Vyberte si dodávateľa

Povinnosti spojené s ochranou proti požiarom nemusíte splniť zamestnaním vlastného technika požiarnej ochrany. Môžete si ich zabezpečiť prostredníctvom externého dodávateľa. Pri jeho výbere dbajte na to, aby naplnil čo najviac komplexne vaše konkrétne potreby.

Výhodami tohto riešenia sú najmä finančná a časová úspora. Nebudete sa tiež musieť orientovať vo všetkých legislatívnych zmenách a inováciách v protipožiarnych systémoch. Externý dodávateľ vás odbremení aj od povinnosti školenia zamestnancov a vypracuje kompletnú dokumentáciu.

Minimalizácia vzniku požiaru

Súčasťou služieb by mala byť minimalizácia vzniku požiaru. Napríklad v situácii, kedy je pri stavebných prácach narušená požiarno-deliaca konštrukcia, narušenie znovu zabezpečia protipožiarne upchávky. Súčasťou dodávky by malo byť tiež zhodnotenie aktuálneho stavu. Na jeho základe bude dodaný návrh na vhodné riešenie a nainštalované certifikované protipožiarne upchávky.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.